Skip to content
Federació Andorrana de Patinatge

Federació

La Federació Andorra de Patinatge (FAP), és una entitat privada d’interès cívic i social que gaudeix de personalitat jurídica i capacitat d’obrar plenes per al compliment dels seus fins, els quals no tenen caràcter lucratiu, i que està constituïda per clubs, agrupacions esportives, seccions esportives, esportistes, àrbitres i tècnics, que es dediquen a la pràctica de les diferents modalitats esportives de Patinatge sobre rodes, en la forma i per a la consecució dels objectius que es defineixen en els seus estatuts.

Actualment la FAP està formada pels següents clubs:

  • Andorra Hoquei Club – Modalitat de Hoquei Patins
  • Patinatge Andorra – Modalitat de Patinatge Artístic
  • Roller Andorra – Modalitat de Inline
  • Skate Andorra – Modalitat de Skateboarding

La FAP està inscrita al Registre d’Associacions del Principat d’Andorra.

La FAP es membre de Ple del Comitè Olímpic Andorrà (COA).